Funktionel medicin

Løsningen skal findes under overfladen

På klinikken tilbyder vi helbredsundersøgelser som tager udgangspunkt i den funktionelle medicin.

Funktionel medicin er en individualiseret og evidensbaseret tilgang til sygdomsproblemer, der giver patienten og behandleren mulighed for at arbejde sammen for at løse de underliggende sygdomsårsager.

Formålet med funktionel medicin er at finde tilbage til rødderne, der hvor problemet opstod før det udviklede sig til sygdom eller gener.

For jo længere tilbage man kan spore problemet samt rette op på det, jo mere holdbart bliver resultatet og effekten af behandlingen også.

Det er en diagnosticeringsmetode hvor behandlerens formål er at opnå en detaljeret forståelse af hver enkelt klients livsstils-, genetiske-, og biokemiske faktorer.

Man bruger disse data til at lokalisere hvad der har udløst problemet, hvad der holder problemet ved lige, og hvordan behandlingsplanen skal skrues sammen.

Fordi man ser på helheden og den kontekst problemet er opstået i, kan ét symptom godt have flere årsager, på samme måde som én årsag kan resultere i flere forskellige symptomer.

På den måde kan 2 klienter med samme symptom, godt have 2 forskellige årsager, og dermed to forskellige løsninger.

Funktionel medicin og akupunktur

I den kinesiske medicin ser man på sygdomme og symptomer som indikationer for ubalancer et givent sted i kroppen.

Den holistiske tankegang der ligger bag en akupunkturbehandling, hvor både krop og sind regnes for at kunne påvirke hinanden, ligner på mange måder samme tankegang der ligger bag funktionel medicin.

Akupunktur bruges ofte her på klinikken som et af de behandlingsredskaber der skal til at få løst problematikken bag en klients problemer.

Den funktionelle tilgang giver os blot mulighed for at få en dybere og mere præcis forståelse for hvad årsagen er, og dermed tilrettelægge behandlingen mere præcist efter dette.

Med udgangspunkt i at ikke to mennesker er ens vil den funktionelle behandling også være forskellige fra person til person.

konventionel medicin vs. funktionel medicin

Funktionel medicin adskiller sig fra konventionel medicin ved at bruge mere tid på at analysere den sti og de faktorer, der har ført frem til den nuværende sygdom.

Dette i kontrast til konventionel medicin hvor vi har en tendens til at søge efter løsninger der kan reducere symptomerne fra sygdommen. Når løsningen er fundet stopper vi ofte med at undersøge yderligere.

I funktionel medicin bliver der lagt op til et samarbejde imellem behandleren og klienten.

Det vil sige at behandleren vil forsøge at guide klienten til den løsning, som vil give det bedste resultat og som samtidig er realistisk for klienten at efterleve.

Et eksempel kunne være en klient med migræne/hovedpine.

Her vil den konventionelle behandling fokusere på at matche hvilken smertestillende medicin der hjælper denne migræne/hovedpine bedst. Eller hvis årsagen er nakkespændinger, hvilken behandling løser så det bedst.

I den funktionelle tankegang vil man stadig tænke på hvad kan reducere smerterne her og nu, men også i langt højere grad spørge ind til hele forløbet, såsom; ”hvornår opstod det?”, ”Hvad skete der i årene op til det startede?”, ”I hvilke perioder er det blevet værre?”, ”Er det noget der ligger til familien?”.

Derudover vil den funktionelle behandler undersøge kostens sammensætning. Er der madvarer der kan udløse smerterne, eller er livsstilen generelt et problem? Bor man i et hus med skimmelsvamp osv.

Årsagerne kan være mange og løsningerne er deraf ligeså mange.