Akupunkturbehandling af Kæbespændinger

Kæbespændinger

Akupunkturbehandling af Kæbespændinger

Stress, bekymringer, nervøsitet, angst, følelsen af et stort ansvar og lignende tilstande kan alle give muskelspændinger. Specielt musklerne omkring kæbeledet er i risiko for at forblive i en mere permanent spændingstilstand.

Vores behandler har igennem en årrække undervist i netop problemstillinger omkring kæbespændinger og kæbesmerter.

Akupunktur kan være en effektiv og skånsom behandlingsmetode til at bryde spændingen og smerterne omkring kæben. 

Akupunktur kan ligeledes afspænde muskler og væv omkring kæbeledet, som vil resultere i mindre smerter og bedre plads i leddet. Ofte vil man mærke bedring hurtigt, og der vil derfor være effekt allerede efter de første behandlinger.

PRIS: 750.-

Opfølgende behandlinger: 600,-

MARTSKAMPAGNE

I februar kan du spare 300,- på din første behandling af kæbespændinger. Skriv blot koden “KÆBE450” når du booker din tid.

Husk at du kan få dækket denne behandling helt eller delvist igennem din sundhedsforsikring eller via Sygesikringen Danmark.

Årsager til kæbespændinger

På klinikken behandler vi ikke kun de specifikke spændinger omkring kæben, men fokuserer i høj grad på at finde årsagen til spændinger, og på den måde opnå et mere permanent resultat.

Årsagerne kan være relateret til mange tilstande og forskellige problemstillinger. Læs mere om disse nedenfor.

Hovedpine

Det er normalt at opleve hovedpine i forbindelse med kæbespændinger.

Både direkte fra tyggemusklen Temporalis som udspringer fra området omkring/over øvre øre, og dermed kan give hovedpine omkring tinningen. Men også fra nakkemusklerne der ofte også er påvirket, når man har kæbespændinger. Akupunkturbehandlingerne vil ofte inkludere direkte afspænding af de muskler der ligger bag hovedpinen. 

Stress og Angst

Når kroppen og hjerne er udsat for mere end den bryder sig om..[]

Når kroppen og hjerne er udsat for mere end den bryder sig om, vil den forsøge at beskytte sig selv og holde fast.

Det gør vi bl.a. ved at spænde op i vores muskulatur, og i den forbindelse er kæbemusklerne et udsat område. Specielt om natten ser vi spændingerne opstå, da det er her dagens indtryk skal bearbejdes. Det kan bl.a. resultere i vi skærer tænder om natten. Akupunktur mod stress og angst, kan derfor være inkluderet i behandlingen hvis det er noget man har problemer med. 

Tinnitus og mislyde

Lider man af længere varende tinnitus, vil det ofte resultere i spændinger omkring både kæber og nakke.

Spændinger i kæberne kan samtidig være med til at forværre og forhøje tinnitus. Dette skyldes blandt andet det ændrede tryk spændingerne skaber i kæbe, pande og bi-huler. At behandle det ændrede tryk i kæbehulerne, kan ofte mindske generne ved tinnitus. 

SKæren tænder

Skærer man tænder om natten, er det næsten uundgåeligt ikke at have problemer...[]

Skærer man tænder om natten, er det næsten uundgåeligt ikke at have problemer med kæbespændinger.

For nogen kan det værre nødvendigt at sove med bideskinne, og selvom en bideskinne beskyttet tænderne, vil den ofte ikke hjælp på spændingerne. I visse tilfælde vil den kunne øges spændingerne selvom den beskytter tænderne. I forbindelse med behandlingerne vil de fleste opleve at de skærer mindre tænder i løbet af natten. Oplever man stress eller angst i forbindels med den periode man skærer tænder, vil vi på klinikken behandle disse tilstande samtidig. 

AkupunkturForløb

Individuel vurdering for bedste resultat.

Et behandlingsforløb med kæbespændinger, kan være alt fra 3-10 gange, og afhænger af årsagen der ligger bag spændingerne, samt i hvor stor grad denne årsag stadig er aktuel.

Samtidig vil det afhænge af hvor stor en grad af inflammation der er til stede i muskulaturen og i kæbeleddet.

Når vores behandler har set dig første gang, vil det være nemmere at vurdere hvor meget behandling der skal til, men de fleste mærker bedring allerede efter de første behandlinger.

Forskning om akupunktur

Studier om akupunktur som behandling mod kæbesmerter og kæbespændinger. 

Der er lavet en del forskning på området, og det samlede billede viser en klar og positiv effekt af akupunktur som behandlingsmetode mod kæbesmerter.

Både når det gælder den umiddelbare smertereduktion lige efter en behandling, men også på den længerevarende effekt målt over flere år. 

Et britisk studie med danske forskere udført på tandlægeklinikker i England fra 2006, viste at 85% af de medvirkende klienter havde en smertereduktion på 75 % efter 3-4 behandlinger. 

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16618045/

I 2012 gennemførte forskere et studie på 2 smerteklinikker i Tucson, Arizona og Portland, Oregon, der skulle vise hvordan akupunktur virkede som behanldingsform målt imod traditionel behandling.

168 klienter deltog i studiet, og den halvdel der modtog akupunktur, oplevede en væsentlig større effekt ift. smertereduktion end den modsatte gruppe. 

Kilde: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23059454/

Praktisk information

Du kan få tilskud til dine behandlinger hvis du er medlem af Sygesikringen Danmark, og få helt eller delvist dækket dine behandlinger igennem de fleste sundhedsforsikringer.

Behandleren er RAB godkendt som er din sikkerhed for uddannelsesniveau og sikkerhed.